Κύκλος Εργασιών

Η ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε. είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με συνεχή ανοδική πορεία.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας όπως εμφανίζεται στους αντίστοιχους ισολογισμούς των 4 τελευταίων ετών καταδεικνύουν την δυναμική της, την οικονομική της ευρωστία και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

                                                         Οικονομικά Στοιχεία 2012

                                                         Οικονομικά Στοιχεία 2013

                                                         Οικονομικά Στοιχεία 2014

                                                         Οικονομικά Στοιχεία 2015

Επικοινωνία

ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε

  • Add: Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)
  • Tel: 27210-69957
  • Tel: 27210-69958
  • Fax: 27210-69961
  • Email: info@koylieris.gr
  • web: www.koylieris.gr