Οι Πιστοποιήσεις μας

Η εταιρεία μας είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου στο ν. Μεσσηνίας με Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Η πρώτη πιστοποίηση του συστήματος έγινε το 2008 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας είναι ο .....

Επιπλέον έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 22000:2005 το οποίο αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων και των μέσων διακίνησις των τροφίμων.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την φιλοσοφία και πολιτική μας για την ποιότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Επικοινωνία

ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε

  • Add: Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)
  • Tel: 27210-69957
  • Tel: 27210-69958
  • Fax: 27210-69961
  • Email: info@koylieris.gr
  • web: www.koylieris.gr